MEB’in hazırladığı yeni müfredat taslağında “Ermeni sorunu” ifadesi, “asılsız Ermeni iddiaları” olarak değiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat taslağını kamuoyunun görüşüne sundu. Taslağa göre; 12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine, “Mavi Vatan, sığınmacı ve Dağlık Karabağ Sorunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Filistin meselesi” gibi konular eklendi. Bir önceki müfredatta, “Pontus meselesi, Ermeni sorunu/tehciri, 1915 olayları” olarak adlandırılan ifadeler yeni müfredat taslağında “asılsız Pontus iddiaları-asılsız Ermeni iddiaları” olarak yer aldı. Yeni taslağa göre, öğrencilerden “Şehit Diplomatlar Albümü’ oluşturmaları, Aliya İzzetbegoviç̧, Rauf Denktaş, Dr. Sadık Ahmet, Muhammed Ali Cinnah, İsa Yusuf Alptekin gibi şahsiyetlerden birinin hayatını ve eserlerini araştırıp biyografisini hazırlamaları ve sunmaları, Birleşmiş Milletler’e Kıbrıs’taki Türklerin uğradıkları haksızlıkları ortaya koyan bir rapor hazırlamaları, PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiği zararları açıklamaları” istenebilecek. Bir önceki müfredatta “1961 ve 1982 Anayasaları, yapıları ve insan haklarına yaklaşım tarzları bakımından karşılaştırılır” ifadesine yer verilirken yeni müfredat taslağında; “Öğrencilerden Kanun-i Esasi ile 1921 ve 1924 anayasalarının benzer ve farklı yönlerini karşılaştırdıkları bir tablo hazırlamaları istenebilir” ifadesi yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredat taslağı, “https://gorusoneri.meb.gov.tr/” adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. MEB, yeni müfredat taslağına ilişkin görüş ve önerileri bir hafta boyunca internet üzerinden alacak.

Anka’dan Nisanur Yıldırım’ın haberine göre 12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin en son 2018’de yayımlanan öğretim programı ile 6 yıl sonra yayınlanan yeni taslak arasındaki farklılıklar göze çarptı. MEB’in 12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin yeni taslağına göre; dersin konuları 3 üniteyle sınırlandırıldı. Üniteler sırasıyla; ”Modern Türk Devleti’nin Doğuşu, Türk İnkılabı ve Atatürkçülük, 2. Dünya Savaşı’ndan Küreselleşme Sürecine Türkiye” oldu. İnkılap Tarihi dersinin 2018’de yayınlanan müfredatında ise sekiz ünite yer alıyordu.

Bu üniteler sırasıyla ”20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Milli Mücadele, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya, 2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya, 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya” başlıklarını içeriyordu. İnkılap dersinin 2018 ve 2024 müfredatlarında 72 saatlik ders süresi değişmezken, öğrenme çıktıları sayısı 33’ten 16’ya düşürüldü.

12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin birinci ünitesinin tanıtım yazısında; “Bu ünitede Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden sürecin anlaşılabilmesi açısından Mustafa Kemal Paşa’nın kişilik özellikleri ve bu özelliklerin oluşumuna etki eden unsurlar, Milli Mücadele sürecinde yaşanan olaylar ile Atatürk Dönemi’ndeki iç ve dış siyasi gelişmeler ele alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

“Asılsız Ermeni iddiaları” ifadesi

İnkılap dersinin 2018’deki müfredatında ”Pontus meselesi, Ermeni Sorunu/Tehciri, 1915 Olayları” olarak adlandırılan ifadeler yeni müfredat taslağında değiştirildi. Yeni müfredat taslağına göre, bu kavramların yerine “Asılsız Pontus iddiaları-Asılsız Ermeni iddiaları” ifadeleri kullanıldı. Öğrencilere sorulabilecek rehber sorular arasında “Asılsız Ermeni iddialarının ortaya çıkış nedenleri neler olabilir?” sorusu da yer aldı. Taslakta “Pontus ve Ermeni iddialarının asılsızlığı konularıyla ilgili alanında yetkin kişiler tarafından kaleme alınmış kitaplar okuma listesine dahil edilmelidir” denildi.

“Öğrencilerden Kanun-i Esasi ile 1921 ve 1924 anayasalarını karşılaştırmaları istenebilir”

İkinci ünitenin tanıtım yazısında “Bu ünitede Türk modernleşmesi çerçevesinde Atatürk Dönemi’nde siyasi ve toplumsal alanlar ile hukuk, sağlık, ekonomi, eğitim, bilim, kültür alanlarında yapılan inkılaplar ve Türk modernleşmesinin Atatürk ilkelerinin oluşumuna etkisi ele alınacaktır” ifadeleri yer aldı.

Bir önceki müfredatta “1961 ve 1982 Anayasaları, yapıları ve insan haklarına yaklaşım tarzları bakımından karşılaştırılır” ifadesine yer verilirken yeni müfredat taslağında; “Öğrencilerden Kanun-i Esasi ile 1921 ve 1924 anayasalarının benzer ve farklı yönlerini karşılaştırdıkları bir tablo hazırlamaları istenebilir” ifadesi yer aldı.

Üçüncü ünitede, “2. Dünya Savaşı, savaş sürecinde Türkiye, savaş sonrası dönemde Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde meydana gelen gelişmeler, Soğuk Savaş Dönemi’nin başlangıcından itibaren Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde öne çıkan olaylar ile Türkiye’de sosyal, ekonomik alanlarda ve bilim, teknoloji, kültür, eğitim, spor alanlarında yaşanan gelişmeler” konularının işleneceği belirtildi.

“Filistin Meselesi, Mavi Vatan, Dağlık Karabağ ve Sığınmacı Sorunu” müfredat taslağına eklendi

Yeni taslağa, Filistin meselesi eklendi. Önceki müfredatta sadece “Siyonizm sorunu” olarak ele alınan konu genişletilerek “Filistin Meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi hususları” olarak ele alındı. Yeni taslakta, “Örnek metin ve olaylardan hareketle Siyonist faaliyetleri ve Filistin Meselesi’ni hakkaniyetli davranmanın önemi bakımından değerlendirir” ifadesine yer verildi.

Yeni müfredat taslağına; Türkiye’nin dış politikası ile ilgili “Türkiye’nin deniz jeopolitiği ve Mavi Vatan, asılsız Ermeni iddiaları ve ASALA terörü, Dağlık Karabağ Sorunu” konuları eklendi. Öğrencilerin bu konuları değişim ve süreklilik açısından incelemelerinin sağlanması gerektiği belirtildi. 12. sınıf İnkılap dersinde grup çalışması yoluyla öğrencilerin verilen farklı kaynaklar üzerinden “Sığınmacı sorunu ve Türkiye’nin bu soruna yaklaşımı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konularını incelemesi gerektiği ifadesi yer aldı.

Öğrencilerden Birleşmiş Milletler’e sunmak üzere “Kıbrıs’taki Türklerin uğradığı haksızlıklar” raporu hazırlamaları istenebilecek

Yeni müfredat taslağında, öğrencilerden farklı konularda ödev, sunum, rapor vs. istenebileceğine ilişkin ifadelere yer verildi. Buna göre; öğrencilerden “ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatlar hakkında araştırma yapmaları ve elde ettikleri bilgilerden hareketle bir ‘Şehit Diplomatlar Albümü’ oluşturmaları, Aliya İzzetbegoviç̧, Rauf Denktaş, Dr. Sadık Ahmet, Muhammed Ali Cinnah, İsa Yusuf Alptekin gibi önemli şahsiyetlerden birinin hayatını ve eserlerini araştırıp biyografisini hazırlamaları ve sunmaları, Kıbrıs Sorununa ilişkin yazılı ve görsel kaynakları inceleyerek Birleşmiş Milletler’e, Ada’daki Türklerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan uğradıkları haksızlıkları ortaya koyan bir rapor hazırlamaları, Kıbrıs Adası’nı harita üzerinde göstererek Ada’nın Türkiye için önemini sözlü̈ olarak açıklamaları, Türk cumhuriyetlerinin isimlerini saymaları, PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiği zararları açıklamaları, darbelerin Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiği zararları anlatan kısa belgesel film izlemeleri” istenebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x